Palvelut

Ratsastusterapia

Ratsastusterapia soveltuu henkilöille, joilla on tarve tavoitteelliselle kuntoutumiselle. Kuntouttavaan toimintaan voi tulla joko itse maksavana asiakkaana tai ostopalveluna maksusitoumuksella.

Tarjoamme ratsastusterapiapalveluita mm. mielenterveyskuntoutujille ja erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Asiakkaasta riippuen ratsastusterapian tavoitteet voivat painottua  toiminnallisiin, pedagogisiin, psykologisiin tai motorisiin tavoitteisiin, sekä eettisiin taitoihin ja valmiuksiin.

Ratsastusterapian avulla opitaan kehon ja mielen yhteyttä, syy-seuraussuhteita, oman toiminnan vaikutusta itseen, hevoseen ja ympäristöön. Hevosen peilaamien tunteiden avulla opitaan ymmärtämään oman tunnetilan ja energiatason säätelyn, sekä kehonkielen merkitystä vuorovaikutukseen. Hevosen liikkeen avulla haetaan kehotietoisuuden lisäämistä. Ratsastusterapian vaikutukset syntyvät vuorovaikutuksen, kokemuksellisuuden ja osallisuuden kautta, jolloin tunnetaidot, itsetuntemus ja itsetunto, sekä elämänhallinta vahvistuvat.

Asiakkaan kanssa tehdään kirjallinen suunnitelma, johon tavoitteet ja käyntimäärät kirjataan tai käynnit suunnitellaan tukemaan asiakkaalla jo olemassa olevaa hoito/palvelusuunnitelmaa ja sen tavoitteita. Tapaamisten kesto ja käyntien määrä suunnitellaan yksilöllisesti asiakkaan tarpeet, tavoitteet, toiveet ja toimintakyky huomioon ottaen.

Varaa aika maksuttomalle vierailulle tallille, jossa tutustut palveluntarjoajaan, hevoseen, sekä ympäristöön. Vierailulla keskustellaan tarkemmin kuntoutustarpeestasi.

Toimintani on rekisteröity Aluehallintoviraston (AVI) yksityisten sosiaalipalveluiden palveluntuottaja rekisteriin. Otan asiakkaita vastaan niin itse maksavana kuin ostopalveluna kunnan, kuntayhtymän, vakuutusyhtiön ja sairaanhoitopiirin  maksusitoumuksella.

Ratsastusterapia-asiakkaat ovat vakuutettuja palveluntarjoajan puolesta.

TunneTaito -valmennukset

Maastakäsin työskennellen ihmisen keho sekä mieli ovat jatkuvassa kosketus-, liike-, ja tunnevuorovaikutuksessa hevosen ja sen elinympäristön kanssa. Tunnevuorovaikutuksen avulla opitaan kehon, mielen, toiminnan sekä käyttäytymisen hallintaa, sekä syvennetään suhdetta hevoseen. Samalla opitaan hevosen käsittely -ja maastatyöskentely taitoja.

Ohjaan TunneTaito -valmennuksia myös asiakkaille, jotka haluavat syventää vuorovaikutusta omaan tai hoitohevoseensa. Työskentely voidaan toteuttaa yksilö, pari tai pienryhmä -valmennuksena.